Linux Port Açma Ve Kapatma

4 months ago 106

Linux (VDS/VPS/DEDİCATED) Sunucunuzda soft olarak iptables gelmektedir ve bazı sağlayıcılar default olarak rules/kurallar ekler bu yüzden portu komutla açmanız veya açık olan portları kapatmanız gerekebilir bu makalemizde birçok soft ile nasıl port açıp, kapatabileceğinizi göstericeğiz.

iptables port açma,

iptables -A INPUT -p tcp --dport <PORT_NO> -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp --dport <PORT_NO> -j ACCEPT

iptables save

iptables port kapatma,

iptables -A INPUT -p tcp --dport <PORT_NO> -j DROP

 iptables -A INPUT -p udp --dport <PORT_NO> -j DROP

iptables save

Yukarıda neredeyse tüm linux sunucularda default olarak gelen iptables firewall yazılımı ile nasıl port açabileceğinizi gösterdik. (hem udp hemde tcp için) komuttaki “INPUT” yerine “OUTPUT” yazarak port çıkış trafiğini de kapatabilirsiniz.

centos7.xx (firewalld) port açma,

firewall-cmd --zone=public --add-port=<PORT_NO>/tcp --permanent

firewall-cmd --zone=public --add-port=<PORT_NO>/udp --permanent

firewall-cmd --reload

centos7.xx (firewalld) port kapatma,

firewall-cmd –add-port=<PORT_NO>/tcp –permanent

firewall-cmd –add-port=<PORT_NO>/udp –permanent

firewall-cmd --reload

ufw port açma,

ufw allow <PORT_NO>/tcp ufw allow <PORT_NO>/udp

ufw port kapatma,

ufw deny <PORT_NO>/tcp ufw deny <PORT_NO>/udp

<PORT_NO> yerine işlem yapmak istediğiniz port adresini yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz.