Laravel 8 Fortify

7 months ago 132

Detaylar için laravelin kendi dökümanından yararlanabilirsiniz : https://laravel.com/docs/8.x/fortify

Kurulum

Kurulum için aşağıdaki kodu projenizin içerisinde açtığınız cmd penceresine yapıştırın.

composer require laravel/fortify

 

 

Şimdi ise vendor komutunu kullanarak, Fortify dosyalarını publish etmemiz gerekiyor.

php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Fortify\FortifyServiceProvider"
 
 

Şuan database/migration klasörü altında 4 adet migration oluşturulmuş olması gerekiyor. Bu migrationları veritabanına göndermek için tabiki de bir veritabanına ihtiyacınız var.
Veritabanınızı oluşturduktan sonra aşağıdaki kod yardımı ile migrationları veritabanınıza iletebilirsiniz.

php artisan migrate
 
 

Veritabanımız hazır olduğuna göre artık config klasörünün altındaki app.php dosyasına FortifyProvider'ı çağırabiliriz. Bunun için config/app.php dosyasındaki providers alanına aşağıdaki gibi fortifyı eklemeliyiz.

\App\Providers\FortifyServiceProvider::class,
 
 

Şimdi ise /login ve /register yollarını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için FortifyServiceProvider.php dosyasının boot fonksiyoununa aşağıdaki kodları ekliyoruz.

Fortify::loginView(function (){ return view('auth.login'); }); Fortify::registerView(function (){ return view('auth.register'); });
 
 

Buradaki 'auth.login' ve 'auth.register' yerine giriş yap ve kayıtol sayfalarınızın route isimlerini yazabilirsiniz.

Read Entire Article